01_

KOŠICE

Demografia, kultúra

a priemysel

02_

RETAIL PARK

Opis projektu, základné

informácie a špecifikácia

projektu

_BARDEJOVSKÁ ULICA_KOŠICE_SLOVENSKO

Projektová časť

_A. ŠPECIFIKÁCIE K STAVEBNÉMU PREVEDENIU

 

 1. Modulový halový objekt so základným rozponom 9 x 12 m.
 2. Variabilná svetlá výška v objekte od 6,9 - 9,0 m.
 3. Systémové opláštenie z tepelnoizolačných sendvičových panelov s minimálnou hrúbkou izolantu 100 mm.
 4. Systémová sklená fasáda zo strany parkoviska so vstupným portálom minimálnej šírky 2200 mm.
 5. Systémový strešný plášť z tepelnoizolačných sendvičových panelov s minimálnou hrúbkou izolantu 120 mm.
 6. Betónové podlahy s únosnosťou 5 ton/m2.
 7. Náležité požiarno-technické vybavenie objektu.
 8. Vyhotovenie haly v štandarde „holopriestor“.
 9. Technické vybavenie jednotlivých prevádzok (elektroinštalácia, vykurovanie, vetranie, sanita...) prispôsobiteľné konkrétnym požiadavkám formou nadštandardu.
 10. Možnosť technickej stavby každého vhodného typu a každého obchodného smeru (od kaviarní cez zásobovacie sklady až po showroomy) a pridania medziposchodia pre administratívu, šatne alebo inú prevádzkovú činnosť.

VÝCHODNÉ NÁROŽIE AREÁLU

_B. ŠPECIFIKÁCIE K PREVÁDZKE AREÁLU

 

 1. Výborná dopravná dostupnosť areálu v rámci mesta.
 2. Čistá prevádzka areálu rozdelená na klientskú zónu s parkoviskom a manipulačný dvor s chráneným vjazdom.
 3. Manipulácia s vozidlami do dĺžky 16,5 m do max. hmotnosti 40 ton.
 4. Dostatočná manipulačná plocha pred skladovým zázemím každej prevádzky.
 5. Dostatočne dimenzované parkovacie kapacity a kompenzačná zeleň.

_C. UNIVERZÁLNOSŤ OBCHODNEJ MYŠLIENKY

 

 1. Areál je veľkosťou vhodný na ucelenie myšlienky konceptu skladby budúcich prevádzkovateľov, tzv. centralizáciu značiek.
 2. Logistickí hráči – od logistických centier prepravných spoločností, cez distribučné medzisklady e-shopov až po veľkoobchodné predajne s dostatočnou kapacitou a výbornou dostupnosťou.
 3. Odevné značky – zjednotenie tých najlepších značiek roztrúsených po okolí na jeden predajný bod.
 4. Športové centrum – okrem predajní a servisných stredísk možnosť aj vybudovania priamych skúšobných a prezentačných priestorov.
 5. Technologické centrum – showroomy a servisné strediská najväčších hráčov v predaji profesionálnej pracovnej a inej techniky (Husqvarna, Stihl, Narex, Hilti, Bosch a pod.).
 6. Iné alternatívy skladby podľa potrieb trhu a alternatívnych partnerských zmlúv.

SEVERNÉ NÁROŽIE AREÁLU S VÝJAZDOM Z MANIPULAČNÉHO DVORA

_D. ŠPECIFIKÁCIE K UMIESTŇOVANÝM PREVÁDZKAM

 

 1. Variabilná veľkosť prevádzok už od 216 m2, optimálna veľkosť prevádzok v násobkoch 432 m2 (bočné krídla) resp. 324 m2 (zadné krídlo).
 2. Koncept vhodný pre široké spektrum prevádzok od prevádzok s prioritou obchodu po prevádzky s prioritou skladovania.
 3. Variabilný pomer medzi obchodnou a skladovacou časťou.
 4. Prispôsobiteľné administratívne resp. sociálno-hygienické zázemie formou vstavkov s možnosťou medzistropov (nadštandard) v špecifikovanej časti pôdorysu pri dodržaní stanovených konštrukčno-dizajnových kritérií objektu.
 5. Možnosť predajní a vzorkovní v klientskej časti zo strany parkoviska.
 6. Vstupy do štandardných prevádzok:
  - 1 x vstupný portál zo strany parkoviska s minimálnou šírkou 2200 mm, možnosť automatických dvier (nadštandard);
  - 2 x brána zo strany manipulačného dvora so základným rozmerom 3000 x 3500 mm (prevádzky do 432 m2 len jedna brána), možnosť motorického ovládania brán (nadštandard);
  - možnosť zníženia manipulačnej plochy pre priamu vykládku z kamiónov (podmienkou je sústredenie prevádzok s požiadavkou na priamu vykládku vedľa seba).
 7. Možnosť čisto skladovacích prevádzok, s podmienkou polohy na obvode objektu s prístupom len z manipulačného dvora.
 8. Možnosť špecifických prevádzok za osobitných podmienok (pobočky kuriérskych spoločností, gastro prevádzka a pod.).

_PREHĽADNÁ SITUÁCIA

 

Nákres v mierke 1:1000

 

RETAIL PARK

Občianska vybavenosť a

dopravná dostupnosť

RETAIL PARK

Projektová časť

_03

_04

Kontakt

top

Copyright 2016 © Investičná správcovská, s.r.o.

Kopírovanie textov a prvkov použitých na týchto webových stránkach je bez písomného súhlasu spoločnosti Investičná správcovská, s.r.o. zakázané.

_01

_02