01_

KOŠICE

Demografia, kultúra

a priemysel

02_

RETAIL PARK

Opis projektu, základné

informácie a špecifikácia

projektu

_BARDEJOVSKÁ ULICA_KOŠICE_SLOVENSKO

Opis projektu, základné informácie a špecifikácia

ZÁPADNÝ LETECKÝ POHĽAD NA AREÁL

ZÁKLADNÉ KAPACITY PROJEKTU

12450 m2

komerčnej halovej plochy

4300 m2

komerčnej plochy v polyfunkčných objektoch

208

parkovacích miest

_SÚČASNÝ STAV

 

Investičná správcovská, s.r.o. je výlučným vlastníkom nehnuteľností na Bardejovskej ulici, Košice - Západ, katastrálne územie Terasa.

 

Celková výmera 33 919 m2.

 

Katastrálne územie Terasa, List vlastníctva č. 12044, List vlastníctva č. 16007 a List vlastníctva č. 15914.

 

Prevažne voľná plocha čiastočne zastavaná prevádzkovými stavbami.

_TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

 

Pozemok disponuje výbornou technickou infraštruktúrou. Možnosti napojenia na rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu, telekomunikácii, sú k dispozícii v rámci územia.

 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie je územie určené pre funkciu občianskej vybavenosti.

_LOKALITA

 

Pozemok sa nachádza v centrálnej časti katastrálneho územia Košice - Západ.

 

Zo západnej časti je územie priamo napojené na Moldavskú cestu, ktorá je hlavným ťahom z Košíc na hlavné mesto Slovenska - Bratislavu. Z východnej strany je ohraničený pozemok Bardejovskou cestou, kde sa začína sídlisková časť Košice - Západ s vysokou koncentráciou obyvateľstva.

RETAIL PARK

Občianska vybavenosť a

dopravná dostupnosť

RETAIL PARK

Projektová časť

_03

_04

Kontakt

top

Copyright 2016 © Investičná správcovská, s.r.o.

Kopírovanie textov a prvkov použitých na týchto webových stránkach je bez písomného súhlasu spoločnosti Investičná správcovská, s.r.o. zakázané.

_01

_02